Garanties

Kreukniet Bouw is aangesloten bij Bouwend Nederland.

Al onze werknemers zijn in het bezit van een VVA-1 en/of VVA-2 certificaat.

Binnen ons bedrijf zijn er 3 bevoegde leermeesters die via het SSPB de leerlingtimmerman begeleiden en opleiden tot een allround timmerman.

We stimuleren onze werknemers om regelmatig cursussen te volgen m.b.t. hun vakgebied, zodat we de vakkennis op een hoog peil houden.

Bouwend Nederland        VCA                 logo fundeon                logo Bouwschakel

stelwerk -

prefabmontage -

fundering -

prefabbeton -

kozijnen -

montage -

utiliteitsbouw -

woningbouw -

verbouw -

aanbouw -

restauratie -

renovatie -

betonwerk -

timmerwerk -

bouwkundig tekenwerk -

gevelbekleding -